Archives

gravatar

Resimde Kaç Tane Balık Var?Bulabilir misiniz?

Evet,arkadaşlar.Resimde çiçek yapısı üzerinde karışık şekilde verilmiş balıklar gizlenmiş.Kaç tane balık olduğunu bulalım.Resimde işaretle gösterirseniz daha güzel olur.İyi eğlenceler...


Devamı Burada!!!
gravatar

8.Sınıf Matematik Bulmacası -2-

Hazırlayan:Zafer GÜVEN

Bulmaca tamamen bana aittir.

SORULAR:

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1)"Mona Lisa" tablosunun boyunun enine oranına verilen isim.
3)Bir sayıya başka bir sayının ard arda eklenmesi yada çıkarılmasıyla elde edilen sayı dizisi.
4)İçerisinde harf,işlem ve eşitlik bulunan bir ifadede harfe verilen her değer için doğru olan yazılışlara verilen ad.
6)Binom açılımında meydan gelen terimlerin katsayılarının belirlenmesinde kullanılan,ünlü bir Fransız matematikçinin adıyla anılan üçgensel sayı dizisi.
7)Bir sayının kendi kendisiyle defalarca çarpımını kısaca ifade etmeye yarayan sayı grubu.
13)"Sayıların Babası" olarak bilinen ve dik üçgende bulduğu bir bağıntıyla anılan Yunanlı matematikçi.
14)Perspektifte,zeminin bittiği yerde gökyüzüyle birleşiyormuş gibi görünen çizgiye verilen ad.
15)Çok fazla sayıda veriyi grafikle gösterirken kolaylık olması açısından onları gruplayan ve genişliğine göre ifade eden grafik türü.
18)Genel olarak prizma ve piramitlerin yüz sayılarına göre sınıflandırılmasına verilen isim.
19)Bir dik üçgende, bir dar açının ,karşısındaki dik kenar uzunluğunun komşusu olan dik kenar uzunluğuna oranı.
22)İçerisinde harf ve işlem bulunan yazılışlara verilen isim.
23)Bir şeklin dönme merkezi etrafında döndürüldüğü açı.
24)Bir cebirsel ifadede toplama ve çıkarma işaretleri ile ayrılan her bir bölüm.
27)Aritmetik dizide ardışık iki terim arasındaki farka verilen ad.
28)Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi ile oluşan en geniş sayı kümesi.

SOLDAN SAĞA:
2)Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya verilen ad.
5)Geometrik dizide ardışık iki terim arasındaki orana veya kata verilen ad.
8)Bir şeklin belli bir oranda büyültülmüşü yada küçültülmüşü ile oluşturulan örüntülere verilen isim.
9)6 yüzü ve 6 ayrıtı eş olan çok yüzlüye verilen isim.
10)Belli bir kurala göre birbirini izleyen sayı veya şekillerden oluşmuş dizilere verilen ad.
11)Bir sayıya başka bir sayının arka arkaya çarpılması veya bölünmesiyle elde edilen sayı dizisi.
12)Terimleri 1,1,2,3,5,8,13,... şeklinde devam eden ve bir İtalyan matematikçinin adı ile anılan ünlü sayı dizisi.
16)Genel anlamda rasyonel olarak yazılamayan sayılara verilen isim.
17)Bir dikdörtgensel bölgenin bir kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan geometrik cisim.
20)Sola yatık doğruların eğimlerinin işareti.
21)Küpte farklı iki yüzün köşelerini birleştiren köşegenin adı.
25)1,4,9,16,25,.. örüntüsündeki sayılara verilen isim.
26)Bir olayın olma olasılığının kişiden kişiye göre farklılık göstermesi anlamına gelen olasılık çeşiti.


Devamı Burada!!!