Archives

gravatar

Asal Sayılar - Aralarında Asal Sayılar


ASAL SAYILAR
Doğal sayılar içerisinde bulunan bir sayı grubudur.Yalnızca 1 e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denir.1 sayısı asal sayı olarak kabul edilmez.En küçük asal sayı 2 sayısıdır ve 2 sayısı asal sayılar içerisindeki tek çift sayıdır.Diğer asal sayılar tek sayı tipindedir.Ancak her tek sayı asal sayı demek değildir.Örneğin 9 sayısı tek sayı olduğu halde asal sayı değildir.Çünkü 9 un 1 ve kendisinden  başka bir de 3 olan böleni vardır.Dolayısıyla asal sayı değildir.
         İki basamaklı doğal sayıları tespit etmek kolaydır.bunun için sırasıyla 2 ye,3 e,4 e, 5 e ,7 ye ,11e  v.b. bölünen sayıları eleriz.Geriye asal olan sayılar kalır.(Aşağıdaki resimde olduğu gibi)

Asal sayılar e.b.o.b ve e.k.o.k hesabında kullanılır.Devamı Burada!!!
gravatar

Sayıları Yuvarlama 3 ve 4.Sınıflar İçin Konu Anlatımı


Bir doğal sayının belli bir basamağa göre (birler,onlar,yüzler v.b.) yaklaşık değerini yazmaya o doğal sayıyı yuvarlama denir.

EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA:
En yakın onluğa yuvarlama yapılırken birler basamağına dikkat ederiz. Eğer birler basamağı 0,1,2,3 ya da 4 ise sayımız kendi onluğunda kalır. Eğer sayımızın birler basamağı 5,6,7,8 ya da 9 ise bir üst onluğa yuvarlanır.

ÖRNEKLER:
41 sayısının  birler basamağı 1, onlar basamağı 4 yani basamak değeri 40 dır. Bunun için sayımız 40′a yuvarlanır.

87 sayısının birler basamağı 7, onlar basamağı 8 yani basamak değeri 80 dir. Bunun için sayımız 90′a yuvarlanır.


Devamı Burada!!!
gravatar

Sayıları Yuvarlama Nerelerde Kullanılır,Ne Fayda Sağlar


Sayıları Yuvarlama Nerelerde Kullanılır,Ne Fayda Sağlar?

1)Alışveriş yaparken kolaylıklar sağlar.

2)Sayıları yuvarlamak aklımızda daha kolay kalmalarını sağlar.

3)Karışık gibi görünen arazi , yol gibi ölçümleri hesaplamada kolaylık sağlar.

4)Şehirler arası mesafeleri söylemede kolaylık sağlar.Örneğin 717km. yerine 700 km deriz.

5)Mağaza etiketlerinde yazan küsüratlı fiyatları yuvarlayarak daha rahat söyleriz.Örneğin gömleğin fiyatı 9,99 TL ise kısaca 10 TL deriz.

6)Aritmetik hesaplamalar yaparken kullanırız.


Devamı Burada!!!